Συλλογές
Τίτλος Von der materialistischen zur realistischen Geschichtsauffassung
Δημιουργός Giner, Romed
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 78-86
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1955
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση