Συλλογές
Τίτλος The effects of taxation on business
Δημιουργός Zervas, John
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 107-119
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1955
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση