Συλλογές
Τίτλος Schwebende und fundierte Schuld im Konjunkturzyklus
Δημιουργός Keller, Theo
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 36-41
Γλώσσα de
Ημερομηνία έκδοσης 1957
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση