Συλλογές
Τίτλος Μέθοδοι περιφερειακής αναλύσεως
Δημιουργός Hanna, F.A.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 669-676
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1961
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση