Συλλογές
Τίτλος Aspects sociologiques de la famille romaine
Δημιουργός Gaudemet, Jean
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 215-232
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1963
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση