Συλλογές
Τίτλος Η κοινωνιολογική μέθοδος εν τη μελέτη της ιστορίας του δικαίου
Δημιουργός Henri, Levy-Bruhl
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 735-747
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1967
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση