Συλλογές
Τίτλος Διδακτικαί δυσχέρειαι της οικονομετρίας: les difficultes de l'enseignement econometrique
Δημιουργός Guitton, Henri, Λυμπερόπουλος, Χρήστος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 461-470
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1968
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση