Συλλογές
Τίτλος The influence of economic development on the use of cheques: a statistical study for Greece
Δημιουργός Δρακάτος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 583-592
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1969
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση