Συλλογές
Τίτλος The economics of Antoine Augustin Cournot (1801-1877)
Δημιουργός Anagnos, Nicholas C.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 285-294
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1971
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση