Συλλογές
Τίτλος An econometric model for a developing economy: the case of Greece
Δημιουργός Prodromidis, Kyprianos P.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 345-360
Γλώσσα en
Ημερομηνία έκδοσης 1971
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση