Συλλογές
Τίτλος Χρόνοι διακοπής και αποτίμηση τίτλων αμερικανικού τύπου
Δημιουργός Ποντίκη, Κωνσταντίνα-Ελένη
Συντελεστής Εμμανουήλ, Ιωάννης
Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 108σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Διακριτός χρόνος
Δικαιώματα προαίρεσης
Discrete time
Options
Term structure
Ημερομηνία 2013
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/