Συλλογές
Τίτλος Νομισματική πολιτική και ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα
Δημιουργός Πολυζωγόπουλος, Ηλίας
Συντελεστής Γεωργούτσος, Δ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η εργασία αυτή ασχολείται με τα μέσα και τους στόχους της νομισματικής πολιτικής, την άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα, τις θεωρίες για τη ζήτηση χρήματος καθώς επίσης με τη σταθερότητα της ζήτησης χρήματος στην Ελλάδα.
Περιεχόμενα Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομετρία
Οικονομική πολιτική
Συναλλαγματική ισοτιμία
Οικονομικό υπόδειγμα
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Προσφορά και ζήτηση
Προσφορά χρήματος
Ελλάδα
Νόμισμα
Πληθωρισμός
Νομισματική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 06-1996