Συλλογές
Τίτλος Οι δαπάνες για την άμυνα - Η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός Μοσχόβης, Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μούτος, Θωμάς
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 37σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Περιέχει ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Δαπάνη του προϋπολογισμού
Οικονομία
Λειτουργικό κόστος
Αμυντικές δαπάνες
Αμυντική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 1998