Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση της δομής του τραπεζικού κλάδου. Ανάλυση κόστους-οικονομίες κλίμακας και προοπτικές εξέλιξης
Δημιουργός Θωμόπουλος, Γεώργιος Χαρ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Gibson, H.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωνόμισμα
Επενδυτική πολιτική
Τραπεζικό σύστημα
Τράπεζα επενδύσεων
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Ημερομηνία έκδοσης 1998