Συλλογές
Τίτλος Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων-κοινές στοχαστικές τάσεις
Εναλλακτικός τίτλος μια εμπειρική προσέγγιση μέσω της έννοιας της συνολοκλήρωσης
Δημιουργός Δουληγέρης, Γιώργος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Γεωργούτσος, Δ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 63σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Στατιστική
Συλλογή δεδομένων
Οικονομική ολοκλήρωση
Διεθνής οικονομία
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 1999