Συλλογές
Τίτλος Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Δημιουργός Παπαδόγγονας, Θεόδωρος Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Χριστοδουλάκης, Νίκος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 160σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Προϋπολογισμός για την έρευνα
Δημόσια δαπάνη
Τεχνολογική αλλαγή
Πολιτική για την έρευνα
Μακροοικονομία
Καινοτομία
Ερευνα και ανάπτυξη
Δαπάνη
Βιομηχανική ανάπτυξη
Ελλάδα
Βιομηχανική έρευνα
Βιομηχανία
Ημερομηνία έκδοσης 1996