Συλλογές
Τίτλος Η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στα πλαίσια του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
Δημιουργός Αναστασίου, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Καρύδης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ελεύθερος ανταγωνισμός
Κοινοτικό δίκαιο
Ελλάδα
Δίκαιο
Αγαθά και υπηρεσίες
Κοινοτική αγορά
Δίκαιο του ανταγωνισμού
Αγορά
Πολιτική του ανταγωνισμού
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000