Συλλογές
Τίτλος Το πρόβλημα της μη-ανάληψης των κοινωνικών επιδομάτων
Εναλλακτικός τίτλος μια εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου στην Ελλάδα
Δημιουργός Γαβριλιάδη, Γκόλφω
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ματσαγγάνης, Μάνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστλημιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κοινωνικές παροχές
Ασφάλιση προσώπων
Ελλάδα
Έρευνα
Οικογένεια
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005