Συλλογές
Τίτλος Εισοδηματική ανισότητα και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Παύλου, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομίδης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 40σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομικά μαθηματικά
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομικές ανισότητες
Εισόδημα
Ημερομηνία έκδοσης 05-2006