Συλλογές
Τίτλος Δημοπρασίες δημοσίων έργων
Δημιουργός Κυριακάκη, Ελευθερία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 87σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Δημόσιες συμβάσεις
Σύμβαση έργων
Κοστολόγηση
Δημόσια έργα
Μειοδοτικός διαγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007