Συλλογές
Τίτλος Η πορεία της πολιτικής αποπληθωρισμού με τη χρησιμοποίηση συναλλαγματικών ισοτιμιών που ακολουθεί η Ελλάδα μετά το 1994
Εναλλακτικός τίτλος συνθήκες και προοπτικές
Δημιουργός Καλπουζάνης, Βασίλης
Συντελεστής Gibson, H.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Δημοσιονομική πολιτική
Ελλάδα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Πληθωρισμός
Οικονομική πολιτική
Αντιπληθωρισμός
Νομισματική πολιτική
Δημόσιο χρέος
Ημερομηνία έκδοσης 05-1997