Συλλογές
Τίτλος Οι επιπτώσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου
Δημιουργός Χιουρέα, Αικατερίνη
Συντελεστής Ζανιάς, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιέχει ελληνική και ξένη βιβλιογραφία
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κοινοτική ενίσχυση
Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Οικονομική υποστήριξη
Περιφερειακή οικονομία
Επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο
Γεωργικές ενισχύσεις
Νήσοι Αιγαίου Πελάγους
ΕΓΤΠΕ τμήμα εγγυήσεων
Κοινοτική δαπάνη
Αγροτική ανάπτυξη
Πολιτική γεωργικών διαρθρώσεων
Περιφερειακή πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 1998