Συλλογές
Τίτλος Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Δημιουργός Ταγκαλάκη, Βασιλική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Επενδυτικό σχέδιο
Περιφερειακή οικονομία
Βιομηχανική ανάπτυξη
Περιφερειακή ανάπτυξη
Βιομηχανική επένδυση
Επενδύσεις
Επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Ημερομηνία έκδοσης 12-1998