Συλλογές
Τίτλος Εταιρική φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημιουργός Διαγουμά, Άννα
Συντελεστής Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων
Φορολογική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 2004