Συλλογές
Τίτλος Επιπτώσεις της κοινής νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας
Δημιουργός Κελλίδου, Μαρίνα
Συντελεστής Κατσίμη, Μαργαρίτα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 62σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Μισθός
Μισθολογική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική και νομισματική ένωση
Οικονομική πολιτική
Αγορά της εργασίας
Νομισματική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007