Συλλογές
Τίτλος Κάθετες σχέσεις - κάθετοι περιορισμοί
Δημιουργός Καργάκος, Ευάγγελος
Συντελεστής Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Σύμβαση
Κάθετη σύμπραξη
Μονοπώλιο
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007