Συλλογές
Τίτλος Συνδικαλιστική πυκνότητα, απασχόληση και οικονομική επίδοση
Εναλλακτικός τίτλος μια αμφίδρομη σχέση
Δημιουργός Προμπονάς, Ευάγγελος
Συντελεστής Ματσαγγάνης, Μάνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Μισθός
Ελλάδα
Εργασιακές σχέσεις
Ασφάλιση ανεργίας
Συνδικάτο
Ημερομηνία έκδοσης 2007