Συλλογές
Τίτλος Διεθνείς οικονομικοί κύκλοι
Δημιουργός Αλατσεράκη, Ελευθερία
Συντελεστής Καλυβίτης, Σ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 50σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κατανάλωση
Επενδύσεις
Οικονομική ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πληθωρισμός
Οικονομική και νομισματική ένωση
Νομισματική ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2012