Συλλογές
Τίτλος Συγκριτική μελέτη μέτρων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του 2008
Εναλλακτικός τίτλος η περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
Δημιουργός Σουβερμέζογλου, Μιχαήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Παγουλάτος, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 42σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Πορτογαλία
Ισπανία
Αγορά της εργασίας
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική πολιτική
Τράπεζα
Σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης
Οικονομική πολιτική
Οικονομική ύφεση
Ημερομηνία έκδοσης 06-2012