Συλλογές
Τίτλος Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Μελανίτης, Φραγκίσκος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Νικολόπουλος, Ανδρέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματικη εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Ασφάλιση ανεργίας
Αξιολόγηση προσωπικού
Επιχείρηση
Ελλάδα
Ασφάλεια γήρατος
Αμοιβή επί τη αποδόσει
Κοινωνικές παροχές
Απολαβές από την εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 2004