Συλλογές
Τίτλος Εξωτερικό χρέος
Εναλλακτικός τίτλος δημόσιο και ιδιωτικό
Δημιουργός Ζαμπετάκης, Νικόλαος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μούτος, Θωμάς
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Ισοζύγιο πληρωμών
Εξωτερικό χρέος
Δημόσιο χρέος
Οικονομική ύφεση
Ημερομηνία έκδοσης 2011