Συλλογές
Τίτλος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημιουργός Μπούζας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Γεωργόπουλος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 131σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ).
Λέξη κλειδί Μη κυβερνητικός οργανισμός
Τοπική αυτοδιοίκηση
Νέες τεχνολογίες
Δημόσια διοίκηση
Παροχή υπηρεσιών
Τηλεπικοινωνία
Πληροφορική
Πρόσβαση στην πληροφορία
Ημερομηνία έκδοσης 08-2004