Συλλογές
Τίτλος Τραπεζικές υπηρεσίες [και] κοινοτικό δίκαιο
Δημιουργός Νικητόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής Καρύδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 94σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Παροχή υπηρεσιών
Πιστωτικό ίδρυμα
Χρηματοδοτική πολιτική
Κίνηση κεφαλαίων
Κεφαλαιαγορά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγία
Νομολογία ΕΚ
Συμβούλιο ΕΚ
Ημερομηνία έκδοσης 11-1998