Συλλογές
Τίτλος Empirical tests of the capital asset pricing model
Δημιουργός Parissi, Sofia
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies
Demos, Antonios
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 38p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of International and European Economic Studies
Λέξη κλειδί Capital gains
Econometric models
Financial market
Pricing
Capital
Assets
Investment returns
Ημερομηνία έκδοσης 09-1997