Συλλογές
Τίτλος Το ευρώ και η μακροχρόνια σχέση του με το δολάριο
Δημιουργός Παλαιοδήμος, Γεώργιος
Συντελεστής Ζανιάς, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ευρώ
Νόμισμα
Χρηματαγορά
Νομισματική ένωση
Νομισματική ολοκλήρωση
Νομισματική πολιτική
Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης
Κεντρική ισοτιμία
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Περιθώριο διακύμανσης
Ημερομηνία έκδοσης 2002