Συλλογές
Τίτλος Ομολογιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: στρατηγικές trading και arbitrage
Δημιουργός Γκράβας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμάντης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Λέξη κλειδί Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Κίνηση κεφαλαίων
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Χρηματιστήριο αξιών
Τιμές αξιών
Κινητές αξίες
Προθεσμιακή αγορά
Εκδοση αξιών
Ομολογία
Χρηματιστική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 09-2000