Συλλογές
Τίτλος Διοικητική τραπεζικών χορηγήσεων και μελέτη κριτηρίων δανεισμού
Δημιουργός Πεφάνης, Γεράσιμος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμάντης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 175σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Μεσοπρόθεσμη πίστωση
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Μακροπρόθεσμη πίστωση
Βραχυπρόθεσμη πίστωση
Λήψη απόφασης
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματοληπτική ανάγκη
Ανάλυση των ισολογισμών
Πιστωτικό ίδρυμα
Τραπεζικό σύστημα
Πίστη
Δανειοδότηση
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 2003