Συλλογές
Τίτλος Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων: το άνοιγμα προς τα Βαλκάνια
Δημιουργός Μιλτιάδου, Ευστράτιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Μουρδουκούτας, Πάνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 176σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Βαλκάνια
Διεθνική επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006