Συλλογές
Τίτλος Αξία της επιχείρησης: συσχέτιση με τις ταμειακές ροές έναντι της λογιστικής πληροφόρησης
Δημιουργός Γκάγκας, Αθανάσιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ζήσης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Κέρδος
Επιχείρηση
Ανάλυση εισροών-εκροών
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης 2006