Συλλογές
Τίτλος Ο συστηματικός κίνδυνος των μετοχών και ο προσδιορισμός του μέσω: 1.του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) 2.του υποδείγματος της αγοράς
Δημιουργός Βοσινάκης, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμάντης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Χρηματιστήριο αξιών
Κίνηση κεφαλαίων
Κεφαλαιαγορά
Μετοχή
Πλούτος
Κινητές αξίες
Κινητή περιουσία
Χρηματιστική αγορά
Εισόδημα επένδυσης
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης 10-1999