Συλλογές
Τίτλος Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Δημιουργός Μπαρμπή, Παναγιώτα Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Λέξη κλειδί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Εμπορική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ενωση
Διεθνές εμπόριο
Ημερομηνία έκδοσης 01-2012