Συλλογές
Τίτλος Φορολογία και διεθνές εμπόριο
Εναλλακτικός τίτλος φορολογική εναρμόνιση
Δημιουργός Μπίρμπιλα, Ερασμία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κατανομή του εισοδήματος
Αναδιανομή του εισοδήματος
Φορολογία
Εισόδημα
Κατανομή του πλούτου
Οικονομικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης 09-1997