Συλλογές
Τίτλος Το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα ως ζώνη-στόχος
Εναλλακτικός τίτλος έλεγχοι αξιοπιστίας
Δημιουργός Κοσμά, Θεοδώρα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μπρισίμης, Σοφοκλής Ν.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κεντρική ισοτιμία
Κυμαινόμενη ισοτιμία
Συναλλαγματική ισοτιμία
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Οικονομικό υπόδειγμα
Τόκος
Διεθνές νόμισμα
Ευρωνόμισμα
Ευρωπαϊκή χρηματαγορά
Ημερομηνία έκδοσης 1999