Συλλογές
Τίτλος Θεωρία κερδοσκοπικών επιθέσεων
Εναλλακτικός τίτλος η περίπτωση της δραχμής
Δημιουργός Μιχελινάκη, Μαρία-Άννα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Gibson, H.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ελλάδα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Υποτίμηση του νομίσματος
Νόμισμα
Χρηματαγορά
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Οικονομικά μεγέθη
Νομισματική πολιτική
Νομισματική κρίση
Χρηματικά διαθέσιμα
Ισοζύγιο πληρωμών
Ημερομηνία έκδοσης 04-2002