Συλλογές
Τίτλος Πολυκριτήρια αξιολόγηση ενός συστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος MUSA
Δημιουργός Καρακίτσου, Λήδα
Συντελεστής Σίσκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 133σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Internet
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Εμπορικές συναλλαγές
Εμπορία
Επιχείρηση
Καταναλωτής
Προμηθευτής
Ημερομηνία έκδοσης 09-2005