Συλλογές
Τίτλος Η αρχιτεκτονική του ενιαίου νομίσματος
Εναλλακτικός τίτλος Δομή, αδυναμίες, οικονομική κρίση
Δημιουργός Φιστικλής, Δημήτρης
Συντελεστής Κατσίμη, Μαργαρίτα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 42σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομία
Νόμισμα
Οικονομική ύφεση
Οικονομική πολιτική
Ευρώ
Κεντρική τράπεζα
Οικονομική και νομισματική ένωση
Πληθωρισμός
ΕΚΤ
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ημερομηνία έκδοσης 19-01-2011