Συλλογές
Τίτλος Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Αργυρίου, Αλέξανδρος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Νικολόπουλος, Ανδρέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Διεύθυνση επιχείρησης
Σχεδιάση προϊόντος
Νέο προϊόν
Διευθέτηση των διαφορών
Διαδικασία συνεργασίας
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύγκρουση αρμοδιοτήτων
Πολιτική της επιχείρησης
Μάρκετινγκ
Ανταγωνιστικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 2000