Συλλογές
Τίτλος Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Κίνας
Δημιουργός Μελισσαρόπουλος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Τεχνολογική αλλαγή
Αποταμίευση
Κίνα
Οικονομικός δείκτης
Παραγωγή
Επενδύσεις
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης 10-2003