Συλλογές
Τίτλος Οι ρόλοι των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και τα δημογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
Δημιουργός Πιτταούλης, Δημήτριος
Συντελεστής Παπαδάκης, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Περιγραφή καθηκόντων εργασίας
Διοίκηση προσωπικού
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Δομή της επιχείρησης
Επαγγελματικά προσόντα
Μεσαίο στέλεχος
Στέλεχος επιχείρησης
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Μέγεθος της επιχείρησης
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 2003