Συλλογές
Τίτλος Περιγραφή Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Βαλκανικής - Case study: στρατηγική εισόδου και εξόδου venture capital
Δημιουργός Χαντζή, Δέσποινα
Συντελεστής Διαμάντης, Παναγιώτης Φ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 127σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Οικονομική βοήθεια
Οικονομική ανασυγκρότηση
Ξένη επένδυση
Κοινοτική χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική κατάσταση
Ιδιωτικοποίηση
Ρουμανία
Ελλάδα
Βαλκάνια
Ημερομηνία έκδοσης 06-2004